Besplatna dostava za narudžbe iznad 50 €
0 Košarica
Dodano u košaricu
  Imate artikala u košarici
  Imate 1 artikal u košarici
  Ukupno
  Nastavite Nastavite sa kupovinom

  PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U FACEBOOK NAGRADNOJ IGRI

  1. Podaci o organizatoru nagradne igre

  Organizator nagradne igre je poduzeće Diversitas, Urška Kerec s.p., Križevci 100, 9206 Križevci, Slovenija (u nastavku: organizator).

  2. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe organizatora.

  3. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Korisnik može sudjelovati u nagradnoj igri posjetom naše Facebook stranice Skin Trick HR gde u komentaru ispod nagradne igre objavi bilo kakav komentar.

  4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

  5. Nagrade i obavještavanje dobitnika

  Dobitnika će organizator obavijestiti u komentaru pod nagradnom objavom i objavom na Facebook profilu.

  Dobitnik mora svoje podatke poslati u roku od 2 dana od dana primanja obavijesti o objavljivanja popisa dobitnika. 
  Dobitnik koji pravovremeno ne pošalje svoje podatke gubi pravo na nagradu i ista neće biti podijeljena

  6. Preuzimanje nagrade

  Uvjet za dobivanje nagrade je da dobitnik ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, da organizatoru, odnosno tehničkom izvođaču pošalje sve tražene podatke u skladu s pravilima i da nakon primanja obavijesti organizatora, odnosno izvođača, samo njima isključivo pismeno potvrdi da se slaže s pravilima nagradne igre i da ih u potpunosti prihvaća.

  Dobitnik će paket primiti poštom, a poslat će ga organizator.

  Organizator zadržava pravo nepodijeliti nagradu ako:

  • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
  • se ustanovi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre,
  • dobitnik pošalje krive podatke za dostavu,
  • dobitnik nije posalo adresu na području Republike Hrvatske,
  • dobitnik nagradu ne preuzme do isteka roka za preuzimanje nagrade određenog od strane ugovorenog partnera za poštansku dostavu.

   

  7. Isključenje odgovornosti

  Organizator  ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  • nefunkcioniranje internet profila što je posljedica pada mreže ugovorenih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korištenje usluga internet profila,
  • bilo kakve posljedice koje sudionici mogu pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnoj igri na koje organizator nema utjecaja, 
  • bilo kakve posljedice kod korištenja nagrade.

   

  8. Zaštita osobnih podataka

  Svi osobni podaci prikupljeni od dobitnika nagradne igre čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

  Sudionici nagradne igre izričito se slažu da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koristi za potrebe nagradne igre i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima).

  Sudionik nagradne igre ili njegov zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka za prodajne aktivnosti organizatora porukom na e-mail info@skintrick.hr. Organizator jamči brisanje podataka najkasnije 15 dana od primitka obavijesti o otkazivanju suglasnosti.

  Dobitnik organizatoru nagradne igre izričito dozvoljava objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradne igre, odnosno preuzimanja nagrade.

  Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradne igre, da ih prihvaćaju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrijede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator.

  9. Ostale odredbe

  Organizator neće uvažiti zakašnjele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za nagradni igra. Odluke organizatora nagradne igre o svim pitanjima vezanima uz nagradnu igru su konačne i vrijede za sve sudionike.

  Organizator nagradne igre zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na internet stranici Skin Trick. Nastavak sudjelovanja u nagradnoj igri nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama. 

  Pravila vrijede od 1.10.2019

  Diversitas, Urška Kerec s.p.