Besplatna dostava za narudžbe iznad 50 €
0 Košarica
Dodano u košaricu
  Imate artikala u košarici
  Imate 1 artikal u košarici
  Ukupno
  Nastavite Nastavite sa kupovinom

  POLITIKA PRIVATNOSTI

  Namjena Skin Trick politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetioce internetskih stranice Skin Trick s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka sa strane poduzeča Diversitas, Urška Kerec s.p., Križevci 100, 9206 Križevci, Slovenija e-naslov info@skintrick.hr (u nastavku: poduzeće Diversitas ili prodavatelj ili upravitelj osobnih podataka).

  U poduzeću Diversitas cijenimo vašu privatnost zato sve vaše podatke pažljivo čuvamo.
  Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

  Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

  Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje prodavatelj dobije od vas kada posjetite Skin Trick internetsku stranicu ili mu ih posredujete na neki drugi način (npr. tijekom razgovora ili narudžbe putem telefona).

  UPRAVITELJ I OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU PODATAKA

  Upravitelj osobnih podataka je poduzeće Diversitas, Urška Kerec s.p., Križevci 100, 9206 Križevci, Slovenija.

   

  PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

  Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

  Ponuditelj, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti skuplja sljedeće osobne podatke:

  • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);
  • kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s upraviteljem (e-poštanska adresa (email), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimska telefonskih poziva);
  • kanal i kampanja – način dobivanja člana tj. izvor preko kojeg je korisnik došao u kontakt s upraviteljem (internetska stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
  • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum i kraj narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe, koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
  • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) upravitelja;
  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno da ponuditelju kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

  Ponuditelj ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-revije, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ima ponuditelj za obradu zakonit interes.

   

  NAMJENE OBRADE I TEMELJI ZA OBRADU PODATAKA

  Vaše osobne podatke možemo koristiti za jednu ili više navedenih namjera:

  • komuniciranje s vama glede jamčenja naših usluga i odgovaranja na vaše upite;
  • sklapanje ugovora i izvršenje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora;
  • tržno komuniciranje (slanje e-poruka);
  • za provođenje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova
  • za statističke analize o prodaji naše robe i korištenju naših internetskih stranica

   

  Prodavatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih osnova:

  • zakon i ugovorni odnosi
  • privola pojedinca i
  • zakonski interes

   

  Obrada na podlozi zakona i ugovornih obaveza

  U primjeru kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s ponuditeljem, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke; u primjeru, da osobne podatke ne osigurate, s ponuditeljem ne možete sklopiti ugovor, isto tako vam ponuditelj ne može izvesti uslugu tj. dostaviti proizvode prema ugovoru jer nema za to potrebne podatke.

   

  Obrada na temelju zakonskog interesa

  Ponuditelj može podatke obrađivati i na temelju zakonskog interesa, koji su prodavatelji potrebni za izvedbu rada, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka. U primjeru upotrebe zakonskog interesa ponuditelj uvijek presudi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

  Obrada na temelju vaše suglasnosti

  Prodavatelj prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada u to privolite tj. date suglasnost:

  • kako bi vam omogućio upotrebu vašeg internetskog računa i internetske stranice prodavatelja te u svrhu tehničke administracije na internetskoj stranici prodavatelja,
  • kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internetskoj stranici prodavatelja i na vašem internetskom računu/profilu kojeg vam prodavatelj osigurava,
  • pripremu i slanje personalizirane e-revije, ako ste se na nju naručili
  • slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, obične pošte ili telefonskih poziva, kada za to nema drugog temelja i tome ste dali suglasnost,
  • sve druge specifične namjene s kojima se posebno slažete u svrhu poslovanja s prodavateljem.

   

  ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

  Prodavatelj će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu prodavatelja, kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavatelj  mogao slati e-novosti i sl.).

  Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

  Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

  Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. Prodavatelj bi, u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Prodavatelj bi izbrisao te podatke u tom slučaju čak i ako pojedinac koji je privolio u obradu osobnih podataka u namjenu kluba ugodnosti i tu privoli nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon.

  UGOVORNA OBRADA OSOBNIH PODATAKA

  Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

  Ugovorni obrađivači podataka s kojima Prodavatelj sudjeluje su:

  • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
  • ponuditelji obrade podataka i analitike,
  • uzdržavatelji IT sistema
  • ponuditelji slanja e-pošte (npr. Mailchimp i drugi)
  • ponuditelji sistema za plaćanja, kao što su: Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i drugi,
  • ponuditelji sistema za upravljanje odnosa sa strankama (npr. Microsoft),
  • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

  Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

  Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

   

  PRAVA POJEDINCA O OBRADI PODATAKA

  Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na info@skintrick.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti - pismeno i u skladu s propisima.

  Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

  Pravo na opoziv pristanka: ako ste kao pojedinac dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka (zbog jednog ili više različitih razloga), imate pravo da taj pristanak opozovete, bez da bi to utjecalo na pravovaljanost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenog opoziva;

  Od privole je moguće odustati pismenom izjavom koja se pošalje upravitelju na info@skintrick.hr.

  Odustanak od privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija. Ipak je moguće da upravitelj pojedincu, nakon odustanka od privole za obradu podataka, možda neće više moći nuditi određene ili više usluga, ako se radi o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi (npr. klub prigodnosti ili prilagođeno obavještavanje).

  Pravo pristupa do osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo od prodavatelja (upravitelja osobnih podataka) dobiti potvrdu da se o vama obrađuju osobni podaci, i kada je to tako, pristup do osobnih podataka i informacije (o namjeni obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o vremenu čuvanja tj, mjerama za odlučivanje vremenskog razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanja, prava na ograničenja i prigovor na obradu te prava do pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljani od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, zajedno s oblikovanjem profila, razloga za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR-a);

  Pravo do ispravka osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja popravi netočne osobne podatke koje se odnose na vas. Kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave;

  Pravo do brisanja osobnih podataka (»pravo na zaborav«): kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a prodavatelj mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati, kada postoji jedan od sljedećih razloga:

  (a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni tj. obrađeni,

  (b) ako otkažete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,

  (c) ako se ne slažete s obradom, a nema glavnih legitimnih razloga za obradu,

  (d) podaci su nezakonito obrađeni,

  (e) podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice što se odnosi na prodavatelja,

  (f) podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog udruženja.

  Kao pojedinac u  određenim primjerima, opisanih u Članak 17. stavak 3. GDPR-a nemate pravo do brisanja podataka;

  Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj ograniči obradu, kada postoji jedan od primjera:

  (a) ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje pružatelju da potvrdi točnost podataka,

  (b) obrada je protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka, umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

  (c) prodavatelju podaci ne trebaju više za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva,

  (d podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima;

  Pravo na prijenos podataka: kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste posredovali prodavatelju, u strukturiranoj, za općenitu upotrebu i lako čitljivom obliku te imate pravo da te podatke posredujete drugom upravitelju, bez da bi vas prodavatelj kojem su bili osobni podacipruženi, pri tome ometao, i to kada:

  (a) obrada se temelji na pristanku ili ugovoru i

  (b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

  Kao pojedinac imate kod ostvarivanja navedenog prava do prijenosa, pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja (prodavatelja) drugom, kada je to tehnički izvedljivo;

  Pravo na obradu prigovora: kao pojedinac imate na osnovi razloga povezanog s vašim posebnim položajem, pravo da se kada god suprotstavite obradi osobnih podataka, koji je neophodan za obavljanje poslova u javnom interesu ili u obavljanju službenih ovlasti, dodijeljenih prodavatelju (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR) ili je potrebna zbog zakonskih interesa, za kojima stoji ponuditelj ili treća osoba (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a), zajedno s oblikovanjem profila na podlozi navedenih obrada; prodavatelj prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže potrebne legitimne osnove za obradu, koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodi, ili za provođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

  Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na njega u svrhu marketinga, zajedno s oblikovanjem profila, ukoliko je povezano s takvim neposrednim marketingom; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

  Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo da iz razloga, povezanih s njegovim posebnim položajem, suprostavi obradi podataka koji se odnose na njega, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se izvodi iz razloga javnog interesa;

  Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:  kao pojedinac imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

   

  VARNOST

  Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

  PRIVOLA MALOLJETNE OSOBE U VEZI USLUGA INFORMACIJSKOG UDRUŽENJA

  Maloljetne osobe do 16 godina ne smiju posredovati bilo kakve osobne podatke na internetskoj stranici ili drugačije bez privole roditelja ili staratelja i uz potrebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima (Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj skrbi).  Prodavatelj neće nikada svjesno prikupljati podatke od osoba za koje zna da su maloljetne (mlađe od 16 godina), upotrijebiti ih ili proslijediti trećoj osobi bez privole zakonskog zastupnika. Navedeno ne utječe na općenito ugovorno pravo država članica, poput pravila o valjanosti, oblikovanju ili učinku ugovora vezanog uz maloljetne osobe.

  Prodavatelj, uzimajući u obzir raspoloživu tehnologiju, u takvim primjerima ima pravo provjere da li je zakonski zastupnik dao ili potvrdio privolu za dijete.

   

  KOLAČIĆI

  Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

  Kolačići za oglašavanje prate upotrebu internetske stranice Ponuditelja od strane pojedinca, osim ako se pojedinac s korištenjem kolačića ne slaže.

   

  OBAVIJEST NADZORNOM TIJELU O KRŠENJU SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

  U primjeru kršenja sigurnosti osobnih podataka, Ponuditelj je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo, osim kada je vjerojatno da s kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuditelj je dužan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

  U primjeru da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, Ponuditelj je dužan o kršenju odmah, tj. kada to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu mora biti napisana u razumljivom i jasnom jeziku.

   

  OBJAVA PROMJENA

  Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na toj internetskoj stranici.
  Korištenjem internetske stranice, pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ovih pravila o privatnosti.

  Obnovljeno: 2. listopada 2019.